Skip to main content

Tập Yoga tại Bratislava

Bạn đang sinh sống và làm việc tại Bratislava? 

Bạn muốn tập luyện Yoga để nâng cao sức khoẻ và sự dẻo dai?

Đăng kí để cập nhật về các lớp Yoga mỗi tuần.

This service is and always will be free. You can unsubscribe anytime. No worries.

Các lớp Yoga hàng tuần tại Bratislava

Tuesday, 8:00 - 9:00

Santosha yoga studio, Priemyselná 6, Ružinov, Bratislava

Thursday, 8:00 - 9:00

Santosha yoga studioPriemyselná 6, Ružinov, Bratislava

Thursday, 19:30 - 20:30

Santosha yoga studioPriemyselná 6, Ružinov, Bratislava

Saturday, 19:30 - 20:30

Santosha yoga studioPriemyselná 6, Ružinov, Bratislava

I'm a certified yoga instructor from Vietnam, living in Bratislava, Slovakia

 I love travelling, graphic design, and living in the present moment.

Thao Jurikova

Yoga instructor